Katedra Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej powstała w maju 2009 w wyniku przkształcenia istniejącego od jesieni 2001 roku Zakładu Sztucznej Inteligencji. Katedra zajmuje się badaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji, w szczególności metodami wnioskowani w systemach ekspertowych, sieciami neuronowymi, systemami uczącymi się, systemami informacji geograficznej. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów informatyki.
Oficjalny adres WWW Katedry: http://ii3.uph.edu.pl/~klopotek/katedra