Podstawowe pojęcia związane ze sztuczną inteligencją

Nauka

Informatyka

Definicja informatyki

Przedmiot badań informatyki

Informacja

Podstawowe własnosci informacji

Aspekty informacji

Kryteria oceny informacji

Pomiar wartości informacji

Sztuczna inteligencja